املاک اوقاقی

shariati, [۰۵.۰۵.۱۹ ۱۵:۱۹]
? املاک اوقافی
 
 
ملك اوقافی ملكی است كه زمين آن متعلق به شخصی بوده و آن را وقف كرده و اداره اوقاف اين زمين ها رو بصورت اقساط ٩٩ ساله به اشخاص ديگر واگذار نموده است و شخصی كه املاك اوقافی را خريداري ميكند ميبايست ساليانه مبلغی را به اداره اوقاف پرداخت كند كه اين مبلغ بسيار ناچيز است.
 مثلا اقساط يا اجاره يك زمين اوقافی ٢٠٠ متری در غرب تهران ساليانه ٣٠٠ هزار تومان است.
اين املاك هيچ گونه ايرادی ندارد ودقيقا مثل املاك شخصی هستند و حتی ساخت و ساز در آن منعی ندارد و چه بسا برای افراديكه از لحاظ مادی دچار مشكل هستند خريد املاك اوقافی يك حسن محسوب ميشود،چرا كه ارزانتر از ملك های شخصی هستند. 
 
دليل ارزان بودن اين املاك نسبت به املاك ديگر اين است كه بعضی از مردم مذهبی اعتقاد دارند نماز خواندن در اين خانه ها حرام است و شايد صاحب اوليه زمين راضی نباشد كه اين فكر خنده دار است چراكه اداره اوقاف جزو ادارات مذهبی محسوب می شود.
 
در هرصورت اين املاك بدليل عدم اگاهی كافی در جامعه وجهه خوبی در بين مردم ندارند و يك مشاور ميبايست مشتری خود را آگاه نمايد. عده اي هم معتقد هستند اين زمين ها بعد از ٩٩ سال ميبايست به اوقاف برگردد كه طبق قوانين ثبتی چنين ادعایی مستدل(منطقی، درست) نميباشد. البته در صورت ساخت و ساز در زمين هاي اوقافی ميبايست از اداره اوقاف استعلام شود و مبلغی را هم بعنوان عوارض از سازنده دريافت ميكنند. 
 
? تفاوت سند ملکی و اوقافی
 
✅سند اوقافی سندی است که به شما اختیار تام نمی دهد و شما باید با اجازه سازمان اوقاف نقل و انتقال دهید و سالانه باید مبلغی را هم به اداره اوقاف پرداخت کنید.
 
✅اسنادملکی از نظر ارزش و اعتبار، بالاتر از اسناد اوقافی قرار دارند. 
ارزش سند ملکی در حدود 20 درصد بیشتر از سند اوقافی است. 
 
✅در سند اوقافی شما صرفاً مستأجر موقوفه هستید و مالک اعیان شناخته می‌شوید. 
 
✅در واقع یکی از تفاوت‌های این سند با سند ملکی این است که بدون مجوز امکان خرید و فروش وجود ندارد، و مجوز نقل و انتقال را باید با مراجعه به اداره اوقاف گرفت.
@khanehhoghoogh